Tag Archive maslows

«Best practice», virker det i praksis?

 

Mange ledere reiser rundt til bedrifter som har suksess på ulike områder og har et ønske om å kopiere denne suksessen over til sin egen bedrift. Eksempler på dette kan være hvordan et kundesenter håndterer innkommende saker, få mer salg via sin TM-avdeling, hvordan forbedre seg på møtebooking eller andre komplekse tekniske løsninger som CRM.

Er det mulig å overføre denne kunnskapen fra en bedrift til en annen, eller sagt på en annen måte, overføre kunnskap fra en kultur til en annen kultur?

En bør være litt skeptisk og sette et spørsmålstegn om det er mulig å implementere «Best practice» der det er mange mennesker involvert. Det å få resultater gjennom mennesker kan kanskje ikke løses alene med en ny praksis som andre har brukt. Kan dette heller løses bedre gjennom godt lederskap?  Med dette utgangspunktet er vi plutselig inne på ledelses og motivasjonsteorier.

Skal vi få mer salg, et bedre kundesenter eller booke flere møter må lederne kunne ledelse og organisasjonen må ha en kultur for å lykkes og mislykkes.

En påstand kan være at  «Best practice»  virker så lenge lederne følger opp de ansatte, men da er det kanskje ikke «Best practice» teknikken som virker. Det som gjør at du kanskje får mer effektive ansatte og bedre resultater kan være at de ansatte blir sett og får tilbakemeldinger på det som blir gjort.

Hvis bedriften ikke har noe praksis fra før, kan det være greit å se til hva andre suksessbedrifter har gjort for å få en god praksis. En (Best) praksis bør uansett følges opp med godt lederskap.

 

Meld deg på salgskurset 30 mars i Bergen: les mer. Se også kurset hos kursagenten: les mer

 

 

http://www.salgogledelse.com

Del gjerne!

Tags, , , , ,