Tag Archive Deltidsansatt

Deltidsansatte i butikk er undervurdert!

 

Deltidsansatte jobber på de tidspunktene som mange synes er ukurante. Dette er på kveldstid, lørdager, søndagsåpent, påskeuken, sommerferie og juleferie. Paradokset er at det er i disse periodene det er flest kunder i en typisk senterbutikk. Ser vi på en tilfeldig møbelbutikk, Bohus i Bergen, er antall besøkende ganske likt fra mandag til fredag, men på lørdag eksploderer det (se bilde under).

Bildet hetet fra Google med søk Bohus Åsane

En møbelbutikk eller en elektronikkbutikk kan på en vanlig lørdag ha hele 40% av sitt salgsvolum for uken. I påskeuken og sommerferien, når hele Norge har «fri», er det mye tid til å gå i butikken, samt at når feriepengene utbetales sitter pengene løst. I denne perioden ønsker også de faste ansatte ferie og dermed er det mange deltidsselgere som har mye av ansvaret for å selge.

Salgsledere i butikk jobber ofte på dagtid og lite i helgene. Det er kanskje tilfeldig at salgslederne treffer på deltidsselgerne i løpet av en måned. På en mandag før kl 16, kan det i en typisk butikk med mange avdelinger, være 4 salgsledere inkludert daglig leder. Etter kl 16 på en hverdag og hele lørdagen da det er mest besøkende, er det kanskje 1 salgsleder som har ansvaret for hele butikken.

Deltidsansatte i salgsyrket er ofte studenter som trenger penger til livets opphold, og har derfor masse energi inn i arbeidsdagen, men de har kanskje langt i fra samme opplæring innen salg og produkt som de fulltidsansatte. Dersom en deltidsansatt jobber 15 timer i uken, ettermiddag på torsdag og fredag, samt hele lørdagen, er det stor sannsynlighet for at de selger mer enn en fulltidsansatt i løpet av en uke.

Enhver salgsleder bør derfor stille seg følgende spørsmål:

  • Får de deltidsansatte nok oppmerksomhet?
  • Får de like god opplæring i salg og produkt som de faste ansatte?
  • Er de deltidsansatte like godt integrert i kulturen som de fulltidsansatte?

Det er kanskje et stort ubenyttet potensiale i de deltidsansatte, selv om de allerede selger mest. Det vil være mulig å gjøre dem enda bedre med opplæring i salg og produkt, at de integreres i bedriftskulturen og får skikkelig oppfølging av salgslederne.

Meld dere på salgskurset i Bergen 30 mars! klikk her for mer informasjon

 

 

Del gjerne!

Tags, , , ,