Tag Archive definisjon

Del 1: Transformasjonsledelse. «Hva er definisjonen på ledelse?»

Innledning

I denne spalteserien vil jeg drøfte hva transformasjonsledelse er. En av årsakene til at transformasjonsledelse og dens teori er så interessant, er at det er gjort studier som tilsier at denne lederstilen er godt likt av de ansatte. Det finnet utallige definisjoner og skriverier om transformasjonsledelse, men i denne plateserien vil jeg prøve å gjøre det litt enkelt å forstå dette begrepet og lederstilen.

Før vi kan se på hva transformasjonsledelse er må vi først finne en definisjon på hva ledelse er.

Hva er definisjonen på ledelse?

Det finnes ikke en konkret definisjon på hva ledelse er. Det finnes kanskje like mange definisjoner på ledelse, som det finnes personer som har prøvd å definere dette konseptet. Mange av definisjonene ser på dette med ledelse som en prosess, der antakelsen er å ha påvirkning over personer, struktur, legge til rette aktiviteter og relasjoner i en gruppe og organisasjon. En definisjon som blir brukt i boken «Leaderhip in Organizations» av Yukl  er: «Leadership is the process of influencing others to understand an agree about what needs to be done an how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives».

De fleste adferds forskere ser på ledelse som et reelt fenomen som er viktig for effektiviteten av organisasjoner, og det er tre variabler som er relevant for denne forståelsen: Karakteristikken av ledere, karakteristikk av medarbeiderne og karakteristikk av situasjonen.

På Onsdag 8.03.14 vil jeg legge ut et nytt innlegg om «hva er Transformasjonsledelse». Følg med

 

Referanser:

  • Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations, Harlow: Pearson Education Limitid 
  •  Bass, B., M. (1985) Leadership: Good, Better, Best, 26-50

Husk salgskurset 30. mars i Bergen: Kjøp billetter her

Del gjerne!

Tags, ,