Del 4: Transformasjonsledelse. Påvirkningsprosessen

Del 4: Transformasjonsledelse. Påvirkningsprosessen

Tidligere har vi sett på følgende områder innenfor transformasjonsledelse

Del 1: Transformasjonsledelse. «Hva er definisjonen på ledelse?»

Del 2: Hva er transformasjonsledelse og transaksjonsledelse?

Del 3: Transformasjonsledelse. Ledere omvender medarbeiderne sine til disipler

Påvirkningsprosessen

Den primære måten transaksjonsledere kan påvirke er det som kalles for, «Instrumental compliance» Det vil si at personene som er målet for lederen har muligheten til å innkassere fysisk belønning, eller unngå straff som er kontrollert av lederen, for det arbeidet som blir gjort. Motivasjonen her er ren instrumentell og aktivitetsnivået er kanskje av det minimum som vedkommende må gjøre for å innkassere belønningen eller unngå straff.

Transformasjonsledelse ser dette på belønning på en annen måte og kan involvere det som kalles for: «internalization compliance» og «Personal identification».  «Internalization compliance» betyr at de de underordnede til lederen blir forpliktet til å forholde seg til de forslag som blir implementert av lederen da de appellerer til deres egne verdier, tro og selvbilde. Lederens forslag som for eksempel, planer, strategi politikk blir linket til de ansattes underliggende verdier. «Personal identification» vil si at de underordnede til lederen imiterer lederens adferd eller adopterer de samme holdningene for å gjøre lederen «fornøyd» og for å bli likt. Det å ha en nært samarbeid med en attraktiv leder, kan hjelpe til med å tilfredsstille den ansattes behov for å bli akseptert/respektert fra andre personer, og lederen er da med på opprettholde et godt selvbilde.

Til nå har vi til nå sett på hva transformasjonsledelse er og noen av betingelsene for anvendelse av denne type lederskap. Det er da naturlig å stille noen spørsmål videre: Når er det naturlig å utøve transformasjonsledelse?

 

Neste Tema vil vi se på «Hovedutfordringer til å få flere ledere til å bli mer transformatorisk?»

 

Referanse:

Yukl, G. (2013). Leadership in Organizations, Harlow: Pearson Education Limitid

Del gjerne!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *